ULMUS, s r.o.           Za poštou 8           920 01 Hlohovec

FotoVýhody 3D/4D ultrazvuku

Čo je to 3D ultrazvuk?

Trojrozmerný (3D) ultrazvuk sa objavil už pred viac ako 10 rokmi ako nová možnosť ultrazvukového zobrazenia. Prostredníctvom série dvojrozmerných (2D) obrázkov je rekonštruovaný 3D obrázok.

Čo je to 4D ultrazvuk?

4D zobrazenie predstavuje najnovšiu technológiu, pri ktorej rýchlo snímané trojrozmerné obrázky umožnujú vyšetrenie plodu alebo jeho orgánov plasticky, v reálnom čase. Až v poslednej dobe bolo možné vytvoriť toto zobrazenie pomocou moderných počítačových technológií. Tieto sa využívajú na spracovanie veľkých objemov dát, okrem iného aj na tzv. 4D zobrazenie. Špecifický spôsob zobrazenia pridáva k trojrozmernému ešte ďalšiu dimenziu, ktorou je čas.

Aké sú výhody 3D/4D ultrazvuku?

Jednou z najúžasnejších možností ultrazvukového zobrazenia je plastické zobrazenie tváre plodu. Takmer dokonalý portrét tváre plodu, pri kvalitných akustických podmienkach, má veľký psychologický a emocionálny dopad na rodičov, pre ktorých je toto prvé stretnutie s ich bábätkom. Pomocou 4D technológie je možné pozorovať anatómiu jednotlivých orgánov v reálnom čase. Je možné detailne študovať pohyby končatín plodu, mimiku tváre, srdcovú činnosť.

Aké sú obmedzenia 3D/4D ultrazvuku?

Je nevyhnutné zdôrazniť, že 3D technológia nenahradzuje klasické 2D zobrazenie, ale doplna ho. V praxi sa stretávame s prípadmi (zlá poloha plodu, menšie množstvo plodovej vody, zlé akustické podmienky...), kedy nie je možné získať kvalitné zobrazenie ani pomocou tejto špičkovej technológie.

Radi Vas privitame v prijemnom prostredi:

foto foto foto foto foto