ULMUS, s r.o.           Za poštou 8           920 01 Hlohovec

FotoČo je skríning v I. trimestri?

Je to ultrazvukové vyšetrenie v gestačnom období 11-13/6 v rámci vyhľadávania M. DOWN (T-21). Súčasné hodnotenie vývoja plodu, mozgové štruktúry, NT-šijové prejasnenie, nosná kostička, srdce, bránica, močový mechúr, chrbtica, končatiny, pupočník.

Pri zohľadnení veku tehotnej, vyšetrenia NT plodu - šijového prejasnenia, zhodnotenia prítomnosti a veľkosti nosnej kostičky - NB, hladiny voľného beta HCG a PAPP-A v materskom sére v 11-13/6 týždni je percento záchytu (DR) trizomie 21-M. DOWN 95% (vysvetlivky: beta HCG - ľudský choriový gonadotropín, PAPP-A - tehotenský plazmatický protein A, NB - nosná kostička, NT - šijové prejasnenie, DR - detection rate)

Vlastníme certifikát z Londýna od prof. Kypros Nicolaides "The 11-13 weeks scan Certificate of Competence". certifikat certifikat

Každé vyšetrenie je ukončené obrazovou dokumentáciou a nameranými hodnotami.

Vlastníme UZV prístroj GE Voluson E10:

foto foto