ULMUS, s r.o.           Za poštou 8           920 01 Hlohovec

CENNÍK

vyšetrenie cena
3D/4D ultrazvukové vyšetrenie plodu 50 eur
Ultrazvukové vyšetrenie plodu v 1. i 2. trimestri (nekapitovaná pacientka) 35 eur
3D ultrazvukové vyšetrenie maternice 35 eur
Určenie pohlavia 10 eur
Fotografia plodu 1 euro
HYFOSY - vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov pod ultrazvukovou kontrolou 120 eur
Biopsia sliznice maternice 40 eur
LBC 20 eur
LBC samoplatca + európsky poistenec 27 eur
Cytológia samoplatca 10 eur
Odbery (KO, a-PTT, HT) samoplatca 15 eur
HPV samoplatca 50 eur
UZV prsníky samoplatca 10 eur
Vyšetrenie a konzultácia samoplatca 20 eur
Poplatok za konziliárne, prednostné vyšetrenie v popoludňajších hodinách 20 eur

MUDr. Vladimír Brešťanský - ULMUS, s r.o.