ULMUS, s r.o.           Za poštou 8           920 01 Hlohovec

FotoO vyšetrení

Aký je optimálny vek plodu na vyšetrenie 3D/4D ultrazvukom?

Toto vyšetrenie je možné uskutočniť kedykoľvek, optimálne zobrazenie plodu je však medzi 20. – 30. týždňom tehotenstva.

Aké sú ďalšie možnosti využitia tohto ultrazvuku?

Medzi ďalšie využitia ultrazvuku patria napríklad:

Vyšetrenie skeletu

Tento spôsob zobrazí aj detaily kostí, ktoré nie je možné zaznamenať pri klasickom ultrazvukovom zobrazení. Je metódou voľby pri vyšetrení konfigurácie švov lebky, tvaru tiel stavcov, anomálií rebier, podnebia a pod.

Vyšetrenie srdca

Tento spôsob zobrazenia predstavuje unikátnu možnosť zobrazenia celého srdca a jeho činnosť v priebehu jedného srdcového cyklu. Pri tomto vyšetrení sa nahráva a uchováva celý pohybujúci sa objem, ktorý je neskôr možné znova prehliadnuť a študovať z rôznych uhlov pohľadu, analyzovať rôzne časti srdcového cyklu.

Aká je dĺžka vyšetrenia?

Dĺžka trvania vyšetrenia sa nelíši od bežného ultrazvukového vyšetrenia, nakoľko výkon prístroja umožňuje spracovanie všetkých dát v reálnom čase. Čas potrebný na vyšetrenie je oveľa viac ovplyvnený polohou plodu, či akustickými podmienkami zobrazenia.

Vyšetrenie sa uskutočňuje na základe objednania každý pracovný deň po 15,00 hod a v nedeľu od 08,00 hod.